THÔNG BÁO: Thapthanh là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!

Hỗ trợ

Mức thưởng khi đăng nhập, sinh nhật thành viên

1. Tặng tiền login hằng ngày tài khoản sẽ được hệ thống tự động cộng tiền thưởng: 

(Áp dụng với tài khoản có dưới 1 triệu Quan và có từ 1 điểm VIP)

- Từ 1 điểm VIP: 10.000 quan

- Vip Đồng: 15.000 quan

- Vip Bạc: 20.000 quan

- Vip Vàng: 30.000 quan

- Vip Kim Cương: 50.000 quan

- Vip Bạch Kim: 100.000 quan

2. Làm nhiệm vụ trong game 

(Áp dụng với nick khi đăng nhập vào game có tài khoản dưới 1 triệu Quan) 

- Mức thưởng: 15.000 Quan / Ngày

3. Thưởng sinh nhật

- Vip Đồng: 1.000.000 quan

- Vip Bạc: 5.000.000 quan

- Vip Vàng: 10.000.000 quan

- Vip Kim Cương: 15.000.000 quan

- Vip Bạch Kim: 20.000.000 quan