THÔNG BÁO: Thapthanh là cổng game chơi vui, không đổi thưởng, không quy đổi tiền game ra tiền thật hoặc hiện vật dưới bất kỳ hình thức nào!

Hỗ trợ

Chắn

Game đánh Chắn

Chơi ngay

Phần I: Luật chơi, Cách tính điểm, Cách tính kinh nghiệm khi đánh Chắn Online trên Thapthanh.com


1. Đơn vị cược cho Game Chắn Online là Quan.

2. Khi bắt đầu vào chơi, bạn sẽ được tặng 50.000 Quan để chơi và làm quen với Game Chắn Online. Hằng ngày, khi đăng nhập vào Game Chắn Online, bạn sẽ được tặng tối thiểu là 10.000 Quan (tùy thuộc vào từng mức VIP mà mức thưởng đăng nhập khác nhau).

3. Để tham gia vào 1 bàn chơi bất kỳ, số Quan bạn có phải lớn hơn hoặc bằng 15 lần số cược của ván chơi. Nếu sau 1 ván chơi, số Quan bạn bị về 0, bạn sẽ bị thóat ra khỏi bàn đang chơi.


*Điều kiện vào phòng:

- Chiếu cói: Số tiền tối thiểu 150.000 Quan.

- Phản gỗ 2: Cấp độ 13 trở lên, có 30 điểm VIP và 5 triệu quan

- Phản gỗ VIP: Cấp độ 13 trở lên, có 100 điểm VIP, logo uy tín và 20 triệu quan

- Sập gụ 2: Cấp độ 30 trở lên, có 50 điểm VIP và 20 triệu quan

- Sập gụ VIP: Cấp độ 50 trở lên, có 400 điểm VIP, logo uy tín và 40 triệu quan

4. Khi tham gia Chắn Online, bạn sẽ thu được điểm kinh nghiệm

•    Ù có gà 10 điểm
•    Ù thường 3 điểm
•    Hòa và thua được 1 điểm
•    Bị đền (báo) khi ù sai bị trừ 1 điểm5. Khi có một người ù và mức đặt cược là X Quan thì người thua sẽ bị mất 1 lượng Quan như sau:- Xuông: 2X

- Chì: 3 X (Dịch 1)

- Thông: 3 X ( Dịch 1)

- Thiên ù: 4 X ( Dịch 1)

- Địa ù: 4 X ( Dịch 1)

- Bạch thủ: 4 X (Dịch 1)

- Thiên khai: 4 X ( Dịch 1)

- Bòn: 4 X ( Dịch 1)

- Tôm: 4 X ( Dịch 1)

- Chíu 4 X ( Dịch 1)

- Lèo 5 X (Dịch 2)

- Bạch thủ Chi: 6 X (Dịch 3)

- Bạch định: 7 X ( Dịch 4)

- Tám đỏ: 8 X ( Dịch 5)

- Thập thành: 17 X ( Dịch 9)

- Kính tứ chi: 17 X ( Dịch 9)

- Hoa rơi cửa phật: 29 X ( Dịch 21)

- Cá nhảy đầu thuyền: 29 X ( Dịch 21)

- Cá lội sân đình: 29 X ( Dịch 21)

- Chùa đổ nát hoa: 29 X ( Dịch 21)

- Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: 39 X ( Dịch 31)

Cước hoa rơi cửa phật được hiểu là ù chì bạch thủ nhị vạn và người ù phải ăn được ngũ vạn để thành chắn ngũ vạn. Khi xướng cước sẽ không cần hô chì và/hoặc bạch thủ.

Cước cá nhảy đầu thuyền được hiểu là ù chì bạch thủ bát vạn và người ù phải ăn được ngũ sách để thành chắn ngũ sách. Khi xướng cước sẽ không cần hô chì và/hoặc bạch thủ.

Cước cá lội sân đình được hiểu là ù chì bạch thủ bát vạn và người ù phải ăn được ngũ vạn để thành chắn ngũ vạn. Khi xướng cước sẽ không cần hô chì và/hoặc bạch thủ.

Cước chùa đổ nát hoa được hiểu là ù chì bạch thủ ngũ vạn và người ù phải ăn được nhị vạn để thành chắn nhị vạn. Khi xướng cước sẽ không cần hô chì và/hoặc bạch thủ.

Cước nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật được hiểu là ù chì bạch thủ nhị vạn và trước đó người ù phải ăn được chắn ngũ vạn và chắn tứ vạn. Khi xướng cước sẽ không cần hô chì và/hoặc bạch thủ.

6. Hệ thống sẽ thu phí dịch vụ từ người thắng bằng mức X % số Quan người thắng thu được

- Với các ván chơi ở Phản VIP và Sập VIP, X = 2% với các ván chơi 4 người, =3% với ván chơi 3 người; = 4% với ván chơi 2 người

- Với các bàn chơi khác, X = 5%


Ở nền đất: Nếu chọn Tự động Xướng (hệ thống tự chọn cước có trên bài để xướng: Phí là 10%
Người chơi tự chọn cước rồi ấn Xướng ù: Phí là 5%


- Trường hợp Xướng Sai: chơi 2 người phí 30%, Chơi 3 người phí 10% và chơi 4 người phí là 5%.


7. Với mức đặt cược là X thì gà được tính là 5X trong các trường hợp sau :

- Ù bòn bạch thủ (1 gà)
- Chì bạch thủ (1 gà hoặc 2 gà, tùy lựa chọn)
- Bạch thủ chi (Lựa chọn không gà hoặc 1 gà)
- Tám đỏ/Tám đỏ lèo (01 gà – Lựa chọn giữa tám đỏ & tám đỏ lèo)
- Bạch định/Bạch định tôm (01 gà – Lựa chọn giữa bạch định/bạch định tôm)

Cách tính điểm:

* Nếu là ù bạch thủ = điểm ù bạch thủ + dịch của các cước còn lại
Ví dụ : bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chíu =bạch thủ ù chi 6 + tám đỏ 5 + 2 lèo * 2 +chíu 1 =16 điểm

* Nếu là ù rộng = Điểm của cước to nhất + dịch của các cước còn lại + gà (nếu có)
Ví dụ : chì tám đỏ lèo có tôm có chíu =tám đỏ 8+lèo 2+tôm 1+chíu 1+chì 1=13 điểm

 Một số lưu ý :

1- Nếu đợi ù con Chi Chi, chỉ được phép đợi ù bạch thủ. Trong trường hợp bài 6 chắn chờ chi mà ăn chi chi vào để chờ ù cây khác thì sẽ bị bắt báo đền làng 8 đỏ 2 lèo.
Lưu ý: Nếu khi chia bài xong đã 6 chắn chờ chi, nếu chi chi chưa lên thì có thể ăn cây khác để đánh chi chi và ù. (Nếu ăn chi chi chờ ù cây khác thì sẽ bị đền 8 đỏ 2 lèo)

2- Khi ù ba đầu thì không được hô bạch thủ. Ví dụ Nếu trên bài có 5 chắn, 3 cạ, và 3 đầu: Tam sách, Tam Vạn, Tam Văn, thì gọi là Ba đầu Tam; nếu dưới nọc lật ra 1 con Tam bất kỳ nào, thì sẽ được ù, nhưng không được phép hô là ù bạch thủ.

3- Không được ăn cạ đổi chờ. Ví dụ : trên bài đang đợi ù bạch thủ con Tam Sách, và có 1 cạ Nhị vạn Nhị văn, nếu dưới nọc lật ra 1 con Tam Vạn thì tức là chưa ù được, nhưng mình sẽ không được phép ăn con Tam Vạn này (để thành Cạ Tam sách, Tam Vạn) rồi đánh ra 1 trong 2 con Nhị để đợi ù con Nhị.

4- Nếu đã không ăn cạ hoặc chắn ở cửa trên thì cũng không được ăn cạ hoặc chắn ở cửa chì

5- Nếu người bên tay trái đánh 1 cây ra Cửa trên, hoặc lật nọc vào Cửa trên hay Cửa chì mà bị người khác Chíu, cây Trả cửa được phép ăn, không được phép ù, dĩ nhiên là trừ trường hợp Chíu ù.

Nếu mình đánh ra hoặc Trả cửa vào Cửa mình mà bị người khác Chíu thì dĩ nhiên là cây Trả của người đó không được ăn, chỉ được phép Chíu ù.

Nếu gặp trường hợp mình Trả cửa vào Cửa trên, và cây này bị người khác Chíu, thì cây Trả cửa của người đó mình vẫn có thể ăn được.

6- Được phép đánh ra 1 cây y hệt cây Trả cửa của người khác vào Cửa mình (cái cây Trả cửa này trước đó mình không được phép ăn theo . Ngoài ra thì không được phép đánh ra 1 cây giống y hệt 1 cây bất kỳ ở Cửa trên, Cửa mình, hay Chắn, Cạ của mình ở dưới chiếu.

7- Không được ăn cạ rồi lại đánh đi một cạ trên bài mình cũng như nếu đã đánh đi một cạ rồi thì chỉ được ăn chắn.

• Lưu ý khi ăn và xếp bài xuống chiếu:

8- Trái vỉ : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, cây bị ăn phải đặt ở dưới, tức là cây rút từ bài ra phải đặt lên trên. Làm như thế để thiên hạ có thể phỏng đoán bài. Nếu vi phạm thì gọi là bị lỗi Trái vỉ.

9- Treo Tranh : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, ví dụ như trên bài có cây Nhị Văn, ta ăn cây Nhị vạn để tạo thành Cạ Nhị vạn Nhị văn, phải để ý xem trên bài có Chắn nhị vạn không. Nếu có phải hạ cây Nhị vạn trên bài xuống chiếu để tạo thành Chắn nhị vạn đặt dưới chiếu, còn trên bài thì ta đã có Cạ nhị vạn nhị văn. Nếu có chắn này mà không phát hiện ra, thì mình sẽ bị mắc lỗi Treo Tranh. Ở những nơi nghiêm khắc, hạ tịch bất hồi, vi phạm lỗi là phải để nguyên, ai phát hiện ra thì nói, không thì thôi. Còn thông thường thì sau 1 vòng mới bắt lỗi, tức là ta có thể thay đổi, trong ví dụ trên: giả sử nhầm lẫn hạ con Nhị văn xuống, ta có thể thay đổi ngay, hạ con Nhị vạn trên bài xuống, cầm con Nhị văn lên. Để tránh trường hợp này, thông thường khi ăn để tạo Cạ, người ta thường úp cây từ trên bài xuống rồi đánh đi cây khác cho nhanh ván bài, rồi kiểm tra xem trên bài minh có chắn nào trùng với cây vừa ăn không. 


Phần II: Luật chơi ở phiên bản Nâng Cao

1. Hiển thị bàn chơi

- Ở ngòai phòng chờ, bạn sẽ nhìn thấy thông tin bàn chơi Cơ bản hoặc Nâng cao

- Ở phiên bản Nâng cao, khi bạn chọn cây ăn hoặc cây đánh đi, hệ thống sẽ không hiển thị cảnh báo như ở phiên bản Cơ bản (Chú ý Ăn treo tranh, Không được ăn cạ chuyển chờ….).

Nếu bạn vi phạm lỗi ăn láo, đánh láo mà lỗi đó hiển thị ra bên ngòai (Cả làng nhìn thấy) thì nick của bạn sẽ bị ngồi im và hệ thống sẽ tự động đánh đi cây ngòai cùng. Khi bị ngồi im, sau 3 giây hệ thống sẽ tự bốc bài và dưới. Cả bàn sẽ nhìn thấy thông báo lỗi trên avatar của người vi phạm

Nếu bạn vi phạm lỗi mà lỗi chưa hiển thị ra bên ngòai (như các lỗi treo tranh, ăn cạ chuyển chờ, ăn chọn cạ, xé chắn ăn cạ..), bạn vẫn có thể chơi như bình thường.

2. Tính tiền

-  Với lỗi treo tranh: Nếu người treo tranh ù thì cả làng không mất tiền và ván sau người đó nếu ù sẽ không được hô thông. Nếu người không vi phạm lỗi mà ù thì tính tiền như bình thường.

-  Với các lỗi vi phạm khác song chưa bị hiển thị ra bên ngoài (ăn cạ chuyển chờ, xé cạ ăn cạ, xé chắn ăn cạ…) thì nếu người vi phạm ù đúng hoặc ù sai thì đều bị đền làng bằng tám đỏ đôi lèo (17 điểm) và ván sau nếu ù sẽ không được hô thông. Nếu người không vi phạm lỗi mà ù thì tính như bình thường.

-  Với các lỗi vi phạm và hiển thị ra bên ngòai (ăn cạ đánh cạ, đánh 1 đôi chắn đi, có chắn cấu cạ, đánh cạ ăn cạ, ăn chọn cạ, bỏ không 1 cây rồi lại ăn đúng cây đó, đánh 1 cây rồi lại ăn đúng cây đó, xé cạ ăn cạ…), thì người vi phạm bị ngồi im và đền làng bằng cước ù nếu có người trong bàn ù đúng. Nếu người ù lại ù sai thì người ù sai đền làng và mọi người trong bàn, kể cả người vi phạm lỗi ăn láo/đánh láo, đều được đền làng

3. Các trường hợp đặc biệt

- Nếu trường hợp có nhiều người cùng vi phạm các lỗi ăn láo/đánh láo/ù sai thì nguyên tắc tính tiền là ai vi phạm sau sẽ bị tính lỗi và những người vi phạm trước đó không bị bắt lỗi.

Ví dụ: Nick A, Nick B, Nick C và Nick D cùng tham gia ván đánh

Nếu Nick A ăn láo bị ngồi im và sau đó Nick B cũng ăn láo và nick C ù đúng thì Nick B bị đền làng, Nick C được tiền, Nick A và Nick D không mất tiền

Nếu Nick A và Nick B ăn láo bị ngồi im và nick C ù nhưng xướng sai thì Nick C bị đền làng,  Nick A, Nick B và Nick D được tiền

- Các trường hợp ăn láo, đánh láo diễn ra nhưng kết thúc ván đánh không ai ù thì không ai bị mất tiền


 Danh sách các lỗi bị bắt ở phiên bản Nâng cao Game Chắn Online

A. Các lỗi vi phạm nhưng chưa hiển thị trên bàn chơi --> Chơi bình thường tới khi phát hiện ra lỗi hoặc người vi phạm lỗi ù

1. Treo tranh – Người vi phạm ù đúng không được tiền, ù sai bị đền làng

2 Ăn chọn cạ (có 1 cạ nhưng ăn cây còn lại trong hàng để thành cạ) – Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

3. Xé chắn ăn cạ nhưng chưa đánh đi - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

4. Xé cạ ăn cạ nhưng chưa đánh đi - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

5. Ăn cạ chuyển chờ - Người vi phạm ù đúng hoặc sai đều bị đền làng 8 đỏ 2 lèo

B. Các lỗi vi phạm mà người chơi bị ngồi im và đền làng bằng cước ù khi có người ù đúng

6. Ăn cạ rồi đánh cạ
7. Đánh cạ rồi ăn cạ
8. Đánh 1 đôi chắn đi
9. Bỏ 1 cây rồi ăn đúng cây đó (bỏ chắn ăn cạ hoặc bỏ chắn ăn chắn)
10. Bỏ 1 cây rồi lại đánh đúng cây đó
11. Đánh 1 cây rồi ăn đúng cây đó
12. Xé cạ ăn cạ (đã đánh 1 cây rồi ăn cây cùng hàng khác để thành cạ)
13. Xé chắn ăn cạ (đã đánh 1 cây rồi ăn cây cùng hàng khác để thành cạ)
14. Bỏ chắn ăn cạ
15. Bỏ cạ ăn cạ
16. Ăn cạ rồi ăn chắn cùng hàng
17. Ăn cạ rồi đánh con cùng hàng
18. Ăn 1 con rồi đánh đúng con đó


Các quy định khác

- Hệ thống sẽ để lại 1 con trên đốc nọc, không bốc quân bài này khi chơi
- Khi hết nọc sẽ được tính là hòa, không ai mất tiền
- Nếu khi ù, người chơi xướng sai hoặc xướng thừa so với cước phải hô thì sẽ bị báo (đền làng) bằng đúng cước xướng sai (trừ phòng nền đất). Người ù xướng sai ở phòng nền đất sẽ không được tiền mà cũng không bị đền. Nếu hô thiếu sẽ không bị phạt mà chỉ được bằng số cước đã xướng
- Khi bị thua hay bị đền thì số Quan bị mất tối đa bằng số Quan hiện có:

+ Nếu bị thua thì chỉ mất tối đa bằng số tiền hiện có
+ Nếu bị đền thì cũng mất tối đa số tiền hiện có và những người được đền cũng chia nhau số tiền này

- Trường hợp đang chơi thóat ra

+ Nếu ván đánh kết thúc (có người ù) thì người chơi thóat ra sẽ có quyền lợi và trách nhiệm như khi đang đánh: Thua bằng cước ù hoặc Được đền nếu người ù xướng sai.
+ Nếu ván đánh không kết thúc (ví dụ tất cả người chơi thóat ra…) thì sẽ không ai bị trừ tiền và không ai được tiền


- Để vào 1 bàn chơi nào đó, bạn cần có số Quan gấp ít nhất 15 lần mức cược của bàn đó. Để mời người khác chơi, bạn cần có số Quan ít nhất gấp 10 lần số cược mà bạn đặt cho ván chơi đó. Quy định này nhằm tránh tình trạng người ít Quan mời chơi với cược cao hơn số Quan đang có, gây mất công bằng trong ván chơi.Phần III: Luật thi đấu giải Đả Lôi Đài: 
áp dụng từ 01-04-2021

1. Giải Đấu Buổi Chiều

- Thời gian đăng ký từ: 14h-14h55

Số lượng chắn thủ tham dự tối đa: 64 người

Lệ phí tham dự: 2.000.000 Quan ( người thắng cuộc sẽ được thưởng bằng số người tham dự nhân với 2.000.000 Quan)

- Thời gian thi đấu:

 Vòng 1: 

   Thời gian: 15h-15h30

   Mức Cược: 200.000 Quan

Vòng 2:

   Thời gian: 15h31 -16h01

   Mức Cược: 200.000 Quan

Vòng 3:

   Thời gian: 16h02-16h42

   Mức Cược: 200.000 Quan


Chế độ thi đấu: Nâng cao, 4-11

Số ván đánh mỗi vòng: 12 ván


Mức quan tối thiểu vào giải 10.000.000 quan

- Giải thưởng:

Vô địch: 15.000.000 Quan + 20 điểm VIP

Giải nhì: 10.000.000 Quan

Giải Ba: 6.000.000 Quan

Giải Tư: 4.000.000 Quan

2. Giải đấu buổi tối 

- Thời gian đăng ký từ: 19h00-20h10

Số lượng chắn thủ tham dự tối đa: 64 người

Lệ phí tham dự: 3.000.000 Quan (người thắng cuộc sẽ được thưởng bằng số người tham dự nhân với 3.000.000 quan)

- Thời gian thi đấu: 

Vòng 1:

   Thời gian: 20h15-21h00

   Mức Cược: 300.000 Quan

Vòng 2:

   Thời gian: 21h01 -21h46

   Mức Cược: 300.000 Quan


Vòng 3: 

   Thời gian: 21h47-22h42

   Mức Cược: 300.000 Quan

Thể loại thi đấu: Nâng cao, ù 4 - 11

Số ván đánh: 18 ván

Mức quan tối thiểu vào giải 10.000.000 quan

- Giải thưởng:

Vô địch: 20.000.000 Quan + 20 điểm VIP

Giải nhì: 15.000.000 Quan

Giải Ba: 8.000.000 Quan

Giải Tư: 6.000.000 Quan


Điều kiện để lọt vào vòng tiếp theo:

1. Số ván đánh đảm bảo 85% tổng số ván đánh quy định của bàn. Như vậy ở giải đấu buổi chiều Bạn cần thi đấu tối thiểu 11 ván và buổi tối cần thi đấu tối thiểu là 16 ván (nếu thi đấu ít hơn thì sẽ bị loại)

2. Trong trường hợp có nhiều chắn thủ có số điểm Ù bằng nhau sẽ xét chỉ số phụ như sau:

- Chỉ số phụ 1: Ai có cước ù To hơn sẽ lọt vào phòng tiếp theo. Nếu vẫn bằng nhau sẽ xét chỉ số phụ thứ 2.

- Chỉ số phụ 2: Ai ù ván đầu tiên trước sẽ lọt vào vòng tiếp theo.

Lưu ý: Quá thời gian thi đấu 50% bạn sẽ không vào giải được nữa


Thưởng nhiệm vụ khi đăng nhập

Có 2 loại thưởng đăng nhập hằng ngày:
1. Đăng nhập lần đầu trong ngày (nhiệm vụ nhận 15k):
Điều kiện:
+ Xác thực sđt
+ > 1 điểm VIP
+ Tài khoản < 50k Quan
2. Đăng nhập hàng ngày và cộng thưởng dựa vào mức điểm VIP:
Điều Kiện:
+ > 1đ VIP
+ Tk < 1M

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ:

Hotline: 024.7106.9898

Email: hotro@thapthanh.com

Các chắn thủ thân mến,


BQT nhận được rất nhiều thắc mắc về các luật chơi cũng như điểm của cước ù “sao ngoài đời không giống thập thành”? Để trả lời thấu đáo câu hỏi này, BQT xin nêu lên những điểm khác biệt và mới mẻ của Chắn Online – Thập Thành:


1.     Chế độ chơi. 

Như thế nào là 4-11, như thế nào là 4-17? Câu trả lời ở đây:

 + Chế độ chơi 4 -11:

Khi Ù phải có tổng điểm của Cước Ù tối thiểu 4 điểm trở lên. Nếu Ù dưới 4 điểm bạn sẽ bị đền 11 điểm.

Khi chơi ở chế độ này nếu lên cây ù hệ thống sẽ tự động báo Ù cho bạn và bạn sẽ chọn cước .

Lưu ý: Nếu mà bạn thoát ra ngoài trước khi lên cây ù thì hệ thống sẽ không báo ù. 


Trường hợp đặc biệt của 4-11. Bài lên 6 chắn què Chi 

Khi chơi trên thapthanh nếu bạn đang có 6 chắn, què 1 cây Chi thì khi Chi Chi chưa bốc từ nọc lên thì bạn vẫn có thể ăn 1 quân khác rồi đánh Chi Chi đi để chờ Ù. Trong trường hợp bạn 6 chắn chờ Chi nhưng mà ăn Chi vào thì ván bài đó bạn không thể Ù nữa


+ Chế độ chơi 4 -17:

Khi Ù phải có tổng điểm của Cước Ù tối thiểu 4 điểm trở lên. Nếu Ù dưới 4 điểm bạn sẽ bị đền 17 điểm.

Khi chơi ở chế độ này nếu lên cây ù phải ấn vào nút báo Ù mới được xướng Ù. 


+ Chế độ chơ Ù Tự do: Bất cứ khi nào bài “chạm” – đủ điều kiện Ù, có thể ấn Ù. Không bị rằng buộc về số điểm Ù tối thiểu.

2.      Các cước Ù BẮT BUỘC phải xướng:
Chắn Online Thapthanh.com có 1 số cước bắt buộc phải xướng. Trong trường hợp bạn không xướng thì sẽ bị đền làng 8 đỏ 2 lèo. Đó là các cước:

Bạch thủ Chi

Bạch Thủ

Chíu Ù

3.      Điểm của 1 số cước Ù:

 Trên Chắn Oline Thapthanh.com các cước Ù như: Thiên Ù, Địa Ù, Có Chíu, Chíu Ù, Có Ăn Bòn, Ù Bòn, Thiên Khai tính là 4 điểm (1dịch)

4.      Thế nào là Địa Ù?

Khi chơi Chắn trên Thapthanh.com, nhiều thành viên không biết mình ù được cước Địa Ù. Địa Ù là: khi bốc cây đầu tiên từ Nọc mà bạn ù được thì đó là Địa Ù!

5.      Luật Ù Chi Chi.

  Trên Thapthanh.com Chi chi chỉ Ù Bạch thủ không chơi ù rộng.

-          Trường hợp 6 chắn chờ chi

Nhiều trường hợp khi chia bài xong, bạn đã có sẵn 6 chắn chờ chi. Khi chơi trên thapthanh nếu bạn đang có 6 chắn, què 1 cây chi thì khi Chi Chi chưa bốc từ nọc lên thì bạn vẫn có thể ăn 1 quân khác rồi đánh chi chi đi để chờ Ù. Trong trường hợp bạn 6 chắn chờ chi nhưng mà chi chi đã bốc từ nọc lên thì ván bài đó bạn không thể Ù nữa và nếu bạn ăn cây khác rồi đánh chi đi đợi ù, thì khi ù, bạn sẽ bị đền 8 đỏ 2 lèo.

6.      Cước Ù đặc biệt: 

+ Cá Nhảy Đầu Thuyền: Các bạn cần ăn Chắn Ngũ sách và Ù Bạch thủ cây Bát vạn ở cửa chì thì mới có thể xướng cước này. Nếu bạn ăn cạ ngũ sách hoặc có sẵn chắn ngũ sách trên tay mà lại xướng thì sẽ bị bắt báo do Xướng sai. 

+ Cá Lội Sân Đình : Các bạn cần ăn Chắn Ngũ Vạn và Ù Bạch thủ cây Bát vạn ở cửa chì thì mới có thể xướng cước này. Nếu bạn ăn cạ ngũ vạn hoặc có sẵn chắn ngũ vạn trên tay mà xướng thì sẽ bị bắt báo do Xướng sai. 

+ Hoa Rơi Cửa Phật: Các bạn cần ăn Chắn Ngũ vạn và Ù Bạch thủ cây Nhị vạn ở cửa chì thì mới có thể xướng cước này. Nếu bạn ăn cạ ngũ vạn hoặc có sẵn chắn ngũ vạn trên tay mà xướng thì sẽ bị bắt báo do Xướng sai. 

+ Nhà Lầu Xe Hơi Hoa Rơi Cửa Phật: Các bạn cần ăn Chắn Ngũ vạn, chắn Tứ Vạn và Ù Bạch thủ cây Nhị vạn ở cửa chì thì mới có thể xướng cước này. Nếu bạn ăn cạ mà xướng thì sẽ bị bắt báo do Xướng sai.

+ Chùa đổ nát hoa: Các bạn cần ăn Chắn Nhị vạn và Ù Bạch thủ cây Ngũ vạn ở cửa chì thì mới có thể xướng cước này. Nếu bạn ăn cạ mà xướng thì sẽ bị bắt báo do Xướng sai.